Adolescents, a la recerca de nous espais de relació

Els i les joves necessiten un temps-espai de relació amb els seus iguals per tal de poder atendre les necessitats i inquietuds que suposa el trànsit a la vida adulta en totes les àrees de la persona (educativa, afectiva, social, lúdica, cultural, laboral, familiar, etc.).

El fet de comptar amb espais propis, fora de les llars i de l’àmbit escolar, és una qüestió fonamental en aquesta etapa vital i és una necessitat que ha anat en augment en els darrers anys. Als barris de La Marina s’han realitzat diversos diagnòstics que han mostrat la necessitat latent d’espais per a joves.

Atenent aquesta necessitat, l’Espai Jove La Bàscula aposta per obrir un espai de trobada on els joves siguin els protagonistes. Aquest protagonisme es reflectirà no només en que són els usuaris clau de l’espai, sinó en el fet que es convertiran en agents actius en la construcció d’aquest espai. D’aquesta manera i a partir de la realitat dels joves, serà quan aquests es convertiran en el principal motor del disseny d’activitats i recursos. L’objectiu és que es sentin un espai propi i que inclogui les seves necessitats i demandes, tant a nivell individual com a nivell grupal i social. La clau és que el jove participi activament i sigui el protagonista en la tasca de dissenyar el seu propi horari. Allò on no es vegi capaç de comprometre’s no ho farà. Per tant, és qüestió d’acompanyar-lo en el disseny d’estratègies amb les quals es vegi capaç d’adquirir una responsabilitat

La implicació activa dels i les joves en un procés d’aquestes característiques serà progressiu i amb una base participativa i cooperativa, atenent la diversitat per a l’enfortiment de la comunitat i les xarxes de suport.

L’existència quotidiana d’espais de debat, opinió i presa de decisió, genera confiança i compromís en les persones. Per aconseguir que els joves s’impliquin en un procés participatiu d’aquestes característiques, s’entén que es necessita temps per generar vincles i confiança. Per tant, serà el fruit d’un treball continuat, progressiu i lent.

 

Anna Campos, Sergio Delfa, Rubén Escorcia i Oriol Nieto
Equip de dinamització de l’Espai Jove La Bàscula

Deixa un comentari