Article refugis climàtics per la TIAF

L’escola Ramon Casas ens estem preparant per ser un refugi climàtic!!

El projecte “Refugis climàtics” és un projecte per fer front a altes temperatures que, segons les prediccions climàtiques, afectaran a la ciutat de Barcelona.

Segons l’últim informe del IPPC sobre el canvi climàtic, “la humanitat té 12 anys per evitar un desastre ambiental catastròfic”. L’any passat va ser el quart més càlid des de 1850 i en els pròxims 5 anys es preveuen temperatures rècord a les grans ciutats. Això tindrà efectes a les onades de calor, a la disponibilitat d’aigua, en el risc d’inundacions, a la salut de les persones… però especialment en les persones més vulnerables: els infants i la gent gran.

El Consorci d’Educació de Barcelona va realitzar una convocatòria per totes les escoles públiques de la ciutat. Se’n van presentar 45 i van ser escollides 10, una per cada districte. La nostra escola va ser la seleccionada de Sants-Montjuïc. Estem molt entusiasmats amb totes les propostes que s’estan duent a terme; és una gran oportunitat per la comunitat educativa, tant per l’experiència com per poder impulsar actuacions a l’entorn escolar, sensibilitzar la població i oferir al barri un refugi climàtic.

Mitjançant la conscienciació del canvi climàtic, la nostra comunitat participa en el disseny del projecte per obrir els espais de l’escola a la ciutat, perquè hi puguin accedir en períodes no lectius, i així millorar la salut i el benestar de les persones, fent possible que aquest projecte es pugui aplicar a altres escoles i a altres ciutats.

El projecte planteja intervenir a les escoles amb un paquet de mesures blaves (incorporació de punts d’aigua de diverses tipologies en els patis), verdes (espais d’ombra també als patis) i grises (intervencions sobre els edificis per millorar-ne l’aïllament o generar energia). D’aquestes millores en podrà gaudir la ciutadania, ja que els patis romandran oberts a l’estiu.

El projecte té una vessant pedagògica, perquè les nenes i els nens participen en el disseny de solucions climàtiques i en l’avaluació de les accions. Paral·lelament, els centres d’investigació avaluen científicament els resultats de les intervencions en termes de salut i rendiment escolar, compartint aquestes experiències amb l’alumnat de l’escola. Des del començament de curs els alumnes de cinquè, que són el grup impulsor, amb els seus mestres, estan treballant sobre el canvi climàtic, les seves conseqüències i com poden afectar als éssers vius. S’ha introduït el concepte de refugi climàtic i, organitzats en grups cooperatius, han investigat en les causes i possibles solucions, i han dissenyat diferents mesures que poden implantar-se a l’escola. Amb l’objectiu d’implicar a la resta de l’alumnat, han explicat el projecte i la situació d’emergència climàtica als seus companys i companyes; i els alumnes de cada classe han donat propostes per dissenyar possibles solucions, que s’han valorat en una sessió participativa formada per alumnes, famílies, mestres, personal no docent i els tècnics del projecte, tenint en compte les necessitats de l’escola i de l’entorn.

La darrera setmana, els alumnes han realitzat un taller a càrrec de dos científics de l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) amb l’objectiu d’ensenyar-nos d’on venia al CO2, quines conseqüències tenia el seu increment i com havia anat pujant amb els anys. Després es van fer diversos mesuraments a la classe, comparant la concentració mentre estàvem a l’aula amb les finestres tancades i després d’airejar-la una estona. El CO2 té efectes especialment en la capacitat d’atenció i concentració.

També s’han proporcionat a l’escola 2 mesuradors de CO2, un anemòmetre portàtil i una mini estació meteorològica per mesurar la temperatura, la pressió atmosfèrica i la humitat de diferents llocs del centre i així poder enregistrar les dades i treballar a partir d’elles. D’altra banda, ens han portat unes maduixeres, que els alumnes de cinquè han plantat a diversos punts exteriors de l’escola, amb l’objectiu de mesurar la contaminació de l’aire. Les fulles d’aquestes plantes acumulen partícules, com el plom i el cadmi, que estan presents en l’aire i són nocives per a la seva qualitat. Així, si s’analitza l’acumulació d’aquestes partícules a les fulles, es pot mesurar el grau de contaminació a què estan exposades.

Al mes de febrer, tornarà a haver-hi a l’escola una altra sessió participativa, on es posarà de manifest tot el treball d’investigació dut a terme pels alumnes i que compartiran amb la resta de la comunitat educativa. Esperem continuar amb aquesta experiència  tant enriquidora i posar el nostre granet de sorra, perquè com diu un proverbi indi, “la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec  dels nostres fills”.

Deixa un comentari