Artteràpia i família

L’art com acte creador ha estat present des que existeix l’ésser humà, ha sigut una manera d’expressió pròpia de les persones, de representar-se i representar el món. Tots tenim capacitat per crear i és és una manera de comunicació i expressió d’idees, emocions, sentiments i sensacions.

L’art ens permet crear alguna cosa pròpia i observar-la. Ens pot connectar amb el nostre interior per representar-lo mitjançant elements materials, posant fora (en una producció artística) part del que tenim a dins nostre: pensament, sentiments, imatges…

La creació artística té un procés des que se’ns acudeix alguna cosa fins que l’acabem.

Durant aquest camí, ens passen moltes coses, i són aquestes coses, a més del resultat final, les que tenim en compte a la sessió d’artteràpia.

Afegint a aquest procés artístic la figura de l’art terapeuta, obtenim el triangle terapèutic, que és un dels principis bàsics de l’artteràpia. Es tracta d’una vinculació triangular entre la persona, els materials artístics i l’art terapeuta en un entorn segur on poder expressar i viure el procés creador amb tots els elements que el conformen.

Si en el triangle terapèutic, substituim a la persona per a la familia, podem aplicar el principi art terapèutic.

La realització d’un procés artterapèutic per part de la família, li permet relacionar-se dins d’un espai segur (espai terapèutic acompanyat, confidencial i respectuós) que és també diferent dels espais habituals i les rutines del dia a dia.

En el cas dels nens i nenes, el joc i el lúdic són algunes de les eines clau de comunicació i interrelació amb l’altre, que faciliten l’expressió emocional.

Aquest marc segur i el procés creador compartit entre els membres de la família dóna informació i elements a l’artterapeuta i a la pròpia família per a la reflexió i l’auto-coneixement; La família es pot tornar més conscient de la manera de relacionar-se, de la posició de cada membre respecte al grup, de les aliances…així com dels sentiments i reaccions que tot allò provoca.

El que fa la diferència entre l’artteràpia i altres disciplines, és la possibilitat de fer i crear i no només parlar.

Tan mateix, la producció artística resultant i el procés de creació serveixen com testimoni del què ha passat a la sessió i en el grup familiar. Així es pot iniciar la millora de les relacions familiars i el benestar dels seus membres.

Deixa un comentari