Barcelona Activa porta el COOPERATIVISME a les escoles

L’Any passat més de cent alumnes de l’Institut Salvador Seguí de Barcelona van participar en un programa per a que els estudiants de l’ensenyament secundari disposin d’eines i recursos útils per a la seva vida quotidiana i per al seu futur, però sobretot el programa es proposa difondre els valors cooperatius per a que l’alumnat sigui capaç de gestionar la seva pròpia cooperativa. El professorat del centre va col·laborar amb la implementació dels continguts i a més va comptar amb la participació de personal tècnic facilitat per Barcelona Activa.

Aquest programa que ha estat creat per apropar el món productiu a les escoles a la vegada que transmet el coneixement sobre el que és una empresa cooperativa. També l’emprenedoria és un dels principals factors del programa per a motivar als alumnes a emprendre alhora que els motiva a emprendre d’una manera cooperativa en relació a uns valors determinats, per a que els alumnes aprenguin des de les escoles que un altre sistema econòmic és possible i que hi tenen molt a dir en la construcció futura del món econòmic.

Aquest any el programa Cooperatives d’Alumnes creix i tots aquells centres que s’hagin inscrit al programa i hagin estat acceptats per a implementar-lo rebran una formació específica del professorat. Barcelona Activa també acompanyarà al centre a realitzar el Pla de Treball amb l’experiència acumulada d’altres anys. L’alumnat rebrà formació en economia social i també per a realitzar un pla d’empresa, a més de conèixer de primera ma l’experiència de cooperatives ja en funcionament.

Tant a la nostra ciutat com al nostre país, el nombre de cooperatives continua creixent progressivament a un ritme molt ferm, fent al mateix temps la societat més justa i estimulant un consum més responsable, responsable amb les persones que treballen i responsable amb el medi ambient que ens pertany a totes. De fet, van ser les cooperatives que van suportar l’impacte de la crisi més sòlidament i van ajudar a mantenir llocs de treball i salaris. La seva resiliència va quedar demostrada i per tant també el seu important paper per a mantenir l’estat de benestar.

Tot i l’avenç de la liberalització del món del treball i la flexibilització de la contractació, el món cooperatiu està més viu que mai fins i tot a les economies més liberals. Per exemple, a Suïssa, un dels països centrals del capitalisme occidental, continua tenint un percentatge molt estable d’economia cooperativa, dels més grans del món, amb empreses cooperatives com Coop que porta més de cinquanta anys funcionant i te vuitanta mil treballadors. Els seus ciutadans entenen el valor afegit del treball cooperatiu, que no només és responsabilitat de qui crea una cooperativa, si no del ciutadà que la valora i l’escull a l’hora de consumir.

Carles Revenga Bagés

Deixa un comentari