BUTLLETÍ INTERN – Juliol 2014

BUTLLETÍ INTERN

Juliol 2014

Us presentem el primer butlletí intern de la TIAF.

A través d’ell, volem compartir informació sobre les diverses activitats de la Taula; és possible que alguna ens hagi quedat en el tinter, si és així us demanem disculpes i ho recollirem en el proper.

Aquest butlletí dóna també l’oportunitat de reconèixer i agrair el treball que realitzen els membres de les Comissions i els Grups de treball.

Molt bon estiu a tots i totes!!!

ACTIVITATS FETES

1. Pla d’acció TIAF 2014

En el marc de l’Equip de Coordinació, es va aprovar el passat mes de març el Pla d’Actuació TIAF 2014, construït a partir de la valoració de l’any 2013 i de les II Jornades Anuals.

La informació continguda en el Pla és el recull de les aportacions de tots els participants de les comissions i grups de treball.

Es pot consultar el document a:
http://www.tiaflm.org/2014/06/pla-dactuacio-tiaf-2014.html

 

2. Memòria 2013

El document on s’hi recullen les principals línies d’actuació, les activitats i accions realitzades durant el passat any, així com el funcionament i organigrama de la TIAF. També s’inclouen llistats deles entitats que en són membres i/o han participat de la Taula en el darrer any.

Podeu consultar les memòries en el següent link:
http://www.tiaflm.org/2014/06/memories-2013-de-la-tiaf.html

3. Fitxa de projectes

Aquest document va ser aprovat per l’Equip de Coordinació el mes de març i és el model que utilitzarem a la TIAF sempre que es presenti un projecte, sigui per part d’una comissió, grup de treball, entitat o servei.

La fitxa és una eina que ens facilita l’elaboració del projecte, on es fixen els objectius definits de forma qualitativa i quantitativa; els destinataris; les activitats; els resultats esperats; els recursos econòmics, etc..

Està disponible al bloc, dintre de Plantilles i Logos:
http://tiaflmintranet.blogspot.com.es/p/plantillas.html
 

4. Suplement TIAF

Ja han sortit els tres primers Suplements de la TIAF a la revista de la Marina. El primer va sortir el passat mes de maig, el segon el mes de juny http://www.tiaflm.org/2014/06/suplement-especial-tiaf-info-n2.html i el tercer aquest mes de juliol.

A més de les persones que formen part del GT de comunicació, el grup de suplement compta amb la col·laboració de totes les persones que formen part de la TIAF a través dels enllaços de comunicació en cada comissió i grups de treball.

Els propers suplements tenen com a tema principal:

  • L’inici del curs (setembre) i
  • Salut mental (octubre).
 
Si teniu notícies, articles o altres anuncis que voleu publicar sobre els propers temes, o qualsevol altre tema, només heu d’enviar un e-mail a:
tiaflm.suplement@gmail.com
 

5. Tallers de formació

 

Durant aquests primers set mesos, s’han ofert tallers de formació per a professionals i entitats del barri:

El passat 7 de maig va tenir lloc a la Biblioteca Francesc Candel el Taller Participac​ió Infantil i Juvenil: Eines i Experiències, dinamitzat per la Ester Morillas, tècnica de voluntariat i participació de Save the Children Catalunya. Hi van assistir 14 persones de serveis i entitats de La Marina que  van valorar-lo molt positivament. Els materials treballats en el taller i altres relacionats al tema de la participació podran ser consultats al bloc de la TIAF.


El passat 3 de juliol va tenir lloc també a la Biblioteca Francesc Candel el Taller de Confidencialitat de la Informació: sobre atenció i protecció d’infants i adolescents i protecció de dades personals, dinamitzat per la Pilar Aldea Lacambra, jurista i assessora de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Hi van assistir 14 persones i els presents han valorat el taller molt positivament perquè han tingut l’oportunitat d’abordar aquesta temàtica a partir de casos concrets dels territori.
http://www.tiaflm.org/2014/07/taller-de-confidencialitat-de-la.html

6. Document d’adhesió TIAF

 

S’està enllestint el document d’adhesió a la TIAF per totes aquelles entitats i serveis que formin part de la TIAF, ja siguin com a membres actius o com a membres col·laboradors. Aquest document té un doble objectiu:
  • per una banda fer visible  les entitats i serveis que formen part de la Taula, (com a base  d’una Guia de serveis i entitats del territori) i
  • d’altra banda és una manera d’enfortir i reconèixer el compromís institucional i de cadascú dels i les participants.
El GT de comunicació està definint l’estratègia de presentació del Document d’adhesió i s’ha acordat elegir un dia oficial per fer una  trobada de tots els signants. L’acte serà una manera de fer més visible l’actuació de la TIAF a nivell públic.Si vols conèixer el document de compromís, pots consultar-lo a:
http://tiaflmintranet.blogspot.com.es/2014/05/compromis-adhesio-tiaf.html
 

7. Coordinació TIAF amb el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) de La Marina

Des del PDC s’està treballant de forma comunitària amb els recursos per enfortir els grups i entitats del barri. Actualment, s’han definit 5 eixos d’actuació: Esports (Taula d’Esports de la Marina), Gent Gran (molt lligat a un projecte de promoció del voluntariat), Dones, Inserció sociolaboral i Infància i famílies (mitjançant el suport i implicació a la TIAF)…

L’objectiu ha de ser, enfortir la relació conjunta de treball de la TIAF i el PDC pel bon desenvolupament dels projectes. Trobar quins espais de confluència hi ha amb la premissa de “sumar i multiplicar”.

Es va valorar que a les reunions generals de PDC seria convenient que alguna persona hi anés en representació de la TIAF i, de la mateixa forma, el PDC passa a estar representat a l’Equip de Coordinació de la TIAF, mitjançant el tècnic/a del Pla Comunitari.
 

8. Trobada amb les famílies de l’Esplai GUINOMAI ENSEMS

Dintre del marc de la Comissió de Participació, i amb l’objectiu de crear el GT Famílies hem començat a visitar els pares i mares del barri en espais a on ells ja estan organitzats. L’objectiu de les trobades és el de presentar la TIAF i convidar-los a participar. La primera trobada va ser el passat 13 de juny a l’Esplai Guinomai Ensems. Els pares i mares van mostrar-se molt interessats i interessades en la TIAF i en participar-hi.

En la trobada, els pares i les mares van contestar un qüestionari amb preguntes relacionades amb la participació dels nens i nenes a la família i els resultats ens van sorprendre molt. La majoria dels pares participants (un 87%) afirma que: cada dia xerren una estona amb els seus fills/es a l´hora dels àpats, en sortir de l’escola, abans d’anar a dormir amb la intenció que els expliquin com ha anat el dia i com els va tot. En relació al càstig als fills/es, quan en posen, sempre té relació directa amb l’incompliment de la norma i els expliquen molt bé el perquè.

Si voleu conèixer les preguntes del qüestionari i les respostes dels pares i mares, podeu consultar el document ‘Respostes qüestionari famílies ENSEMS’.
http://www.tiaflm.org/2014/07/trobada-amb-les-families-de-lesplai_16.html

 

9. Protocol de comunicació Interna

El GT Comunicació ha redactat un protocol amb les bases de la comunicació interna de la TIAF. Aquest protocol inclou l’explicació del que és el bloc, el seu funcionament i l’accés a Intranet per part del membres TIAF.

Per tal de difondre aquest document, els membres responsables del grup, van fer una ronda de visites a les diferents comissions i grups de treball. En aquestes visites es van realitzar diferents demostracions dels usos d’Intranet.

Podeu trobar el protocol a:
http://tiaflmintranet.blogspot.com.es/2014/03/protocolo-de-comunicacion-tiaf-la-marina.html
 

10. Activitat a les Festes de la Marina

El passat diumenge 22 de juny els nois i noies de l’Escola Dominical de l’Església Evangèlica de Filadèlfia van organitzar a la Plaça de la Marina i en el marc de la Festa Major del barri, dues activitats per a infants i joves a través d’una proposta de la Comissió de Participació de la TIAF. Van dinamitzar un taller de maquillatge i perruqueria (amb la col·laboració de la perruqueria Ballester), un taller de cupcakes i un espai de maquillatge de fantasia infantil. Nombroses famílies van participar a l’activitat i els nois i noies van gaudir sentint-se partícips de la festa.

La preparació d’aquestes activitats va comportar que el grup de joves dediquessin dos mesos a preparar-se per poder dinamitzar els tallers amb qualitat, amb l’acompanyament educatiu dels monitors de l’Escola Dominical i els Educadors A Partir del Carrer, i el suport del Servei Socioeducatiu de la Marina.
 

ACTIVITATS QUE S’ESTAN FENT

1. Elaboració del Document Base amb la Metodologia de Treball en Xarxa del territori i Intervenció en un Cas Pilot

Des del GT Metodologia de Treball amb Casos (format per un professional dels serveis: EAP, CSMIJ, SS Bàsics, EAIA, APS La Marina i Carles Riba) s’està creant un document base amb un model d’actuació i procediments perquè es treballin casos en xarxa. En aquest moment s’està treballant de mode més específic en un cas pilot amb la participació d’entitats i serveis del territori que intervenen directament en el cas.

Les entitats i serveis que desitgin derivar un cas, per tal de poder avaluar la necessitat de formar un equip de cas, poden enviar un e-mail a:
tiaflm.gtxarxa@gmail.com
 

2. Projecte Canviem: Intervenció sobre Educació Afectiva i Sexual a Eduard Aunós’

Dins de la Comissió de Promoció i Prevenció, el GT d’Afectivitat i sexualitat saludable està realitzant un taller durant el mes de juliol al barri d’Eduard Aunós amb un grup d’adolescents per promoure hàbits i actituds saludables. Els objectius que es volen assolir amb l’activitat són: reduir dubtes sobre salut afectiva i sexual; promoure actituds favorables a la prevenció de conductes sexuals de risc; reduir els estereotips de gènere; facilitar la transició entre la infància i l’adolescència; i promoure la comunicació assertiva en les relacions entre iguals.

Aquesta iniciativa té voluntat de continuïtat i ampliació de cara al curs vinent.

Per més informació podeu contactar amb:
tiaflm.prevencio@gmail.com
 

3. Tallers de creació musical Comunitària


Durant aquest mes de juliol s’estan duent a terme uns tallers infantils de creació Musical.

Els tallers són dinamitzats per l’associació IntegraSons i es realitzen al Submarí i són oberts als infants i adolescents del barri. Hi ha dos grups d’edats: un d’entre 6 a 9 anys i un altre entre 10 a 14 anys.

L’objectiu de l’activitat és que els infants aprenguin a tocar instruments i puguin jugar amb ells creant ritmes i descobrint sons, així com fer concerts amb músics professionals.

Aquest taller podrà tenir continuïtat al llarg del proper curs amb l’objectiu de treballar a través de la música valors socials i educatius.
 

4. Projecte Espais Joves

Dins de la Comissió de Promoció i Prevenció, el GT Espais de Joves ha ideat una activitat per a joves aquest estiu. L’acció s’emmarcarà dins dels espais del Submarí amb el títol Ei! Tu si que pintes! L’activitat va destinada a nois i noies d’entre 14 a 18 anys; l’objectiu és que els joves reflexionin sobre el seu barri i decidir i dur a terme una acció de millora i/o crítica a partir de l’expressió artística.

Dins del mateix GT Espai de Joves, els membres del grup estan elaborant un projecte perquè els joves de 14-19 anys tinguin l’oportunitat de fer activitats variades amb l’objectiu  que aquests i aquestes joves puguin constituir el seu propi espai jove. Durant tot el mes de juliol es faran reunions per acabar de elaborar el projecte i decidir quines activitats que es realitzaran amb els joves. La idea inicial es començar les trobades el mes d’octubre del 2014.

Si voleu més informació, escriviu a:
tiaflm.prevencio@gmail.com
 

5. GT Comunicació

Des del grup de comunicació seguim treballant en la dinamització de la comunicació interna i externa de la TIAF.

Seguim editant cada mes el suplement de la taula al diari la Marina i dissenyant el model de comunicació interna adient per aconseguir que la feina que fem arribi a tothom.

Qualsevol pregunta o si voleu més informació podeu escriure a:
tiaflm.comunicació@gmail.com

 

PROPERES ACTIVITATS

1. Taller de Formació en Habilitats Parentals

De cara a l’últim trimestre del 2014 es realitzarà un Taller de formació en Habilitats Parentals amb famílies, organitzat per la Agencia de Salut Publica de Barcelona (ASPB). Aquest taller es caracteritza por ser una formació dirigida a persones que treballen en diverses entitats i serveis de la Marina i té com a principal objectiu capacitar els i les participants per realitzar activitats de formació grupal en habilitats parentals amb famílies del barri.

El 9 de setembre es farà una reunió sobre treball grupal amb famílies amb la Pilar Ramos psicòloga de la ASPB responsable dels tallers i altres persones provinents de diferents entitats i serveis, perquè es pugui construir la formació d’acord amb les característiques, necessitats i demandes del barri.

Si esteu interessats en participar d’aquesta reunió i en la formació podeu enviar un e-mail a:
tiaflm.xarxa@gmail.com

També hi ha un fòrum de debat al respecte:
http://tiaflmintranet.blogspot.com.es/2014/05/debat-sobre-curs-per-professionals-per.html
 

2. III Jornades Anuals

S’apropa el mes de novembre, i amb ell les jornades que es faran els dies 20, 21 i 22. Amb l’objectiu d’avançar en la preparació de les jornades, s’ha obert un fòrum a la intranet, perquè cadascú faci la seva aportació de com poden ser les jornades.

Algunes de les propostes que ja s’han fet són: estendre l’espai per a professionals al dijous matí; aprofitar les activitats que es faran a nivell de ciutat en el marc del XXV aniversari de la Declaració Universal dels Drets dels Infants; combinar conferències i tallers, etc.

Us animem a participar del Fòrum i que feu les vostres aportacions a través del link:
http://tiaflmintranet.blogspot.com.es/2014/06/debat-iii-jornades-tiafm.html
 

3. Tallers interns per reforçar la relació entre tots els membres de la TIAF

De cara a respondre la demanda d’algunes persones que formen part de la TIAF, s’està tenint en compte la possibilitat de realitzar tallers interns per reforçar la relació entre tots els membres de la TIAF.

A part d’un espai més lúdic i de interacció, s’ha proposat treballar temes com: dinamització per treballar millor i reforçar la relació entre tots; millorar l’operativitat; i formes de treball. En la ultima reunió de coordinació es va acordar fer-ho el proper mes de gener.
 

ATENCIÓ MEMBRES!

1. Organització de les Comissions i GT’s

Estem treballant en l’actualització dels llistats revisant els contactes d’aquells que són membres de les Comissions i Grups de treball. I també de totes aquelles persones, que no formen part de cap Comissió o GT, però que els hi pugui interessar tenir informació sobre les activitats de la TIAF.
Per això, us demanen ajuda informant sobre quines persones (conegudes, companys de treball, etc,) considereu que puguin formar part de la carpeta “Altres” dins dels contactes dels comptes de correu per poder enviar-los informació.
També us demanem que ens informeu si esteu rebent informació des de més d’una Comissió o Grup de treball. És possible que en algun cas, el contacte estigui duplicat. Si us passa això, agrairien que  ens informeu a traves del e-mail:
tiaflm.coordinacio@gmail.com
 

2. Contactes

Us recordem que per accedir a la intranet, heu de fer servir l’usuari: tiaflm.membres@gmail.com
I la contrasenya és: 2014membres

Els correus electrònics  de cada comissió són:
tiaflm.participacio@gmail.com
tiaflm.prevencio@gmail.com
tiaflm.xarxa@gmail.com
tiaflm.gtxarxa@gmail.com  (GT Metodologia de treball amb casos)

tiaflm.coordinacio@gmail.com
tiaflm.comunicacio@gmail.com

S’ha creat una nova adreça on podeu enviar-hi totes les informacions, articles, fotografies notícies i altres continguts que puguin aparèixer al Suplement TIAF de la revista de la Marina.
tiaflm.suplement@gmail.com

 

3. Properes dates clau

23/07- Reunió de GT de Comunicació
24/07- Reunió GT Espais de joves
09/09- Reunió  treball grupal amb famílies
16/09- Reunió de Coordinació TIAF
23/09- Reunió de la Comissió Treball en xarxa
25/09- Reunió GT Metodologia del Treball

 

 

BONES VACANCES!!!

Anul·lar subscripció al butlletí

Deixa un comentari