Com poder obtenir el títol de família monoparental?

El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya que obre la porta a diferents beneficis i avantatges. A part del títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cadascun dels membres beneficiaris.

S’entén per família monoparental aquella família formada per un o més fills menors de 21 anys, o menors de 26 si estan estudiant. Els fills, en tot cas, han de conviure i dependre econòmicament d’una sola persona.

Hi ha dues categories de família monoparental: l’especial i la general. L’especial inclou les famílies amb dos o més fills o bé aquelles en què un fill és discapacitat –o està incapacitat per treballar-. D’altra banda, la general engloba totes les famílies que no es trobin en la categoria especial.

Tramitació

Per aconseguir el títol, s’ha d’acudir a qualsevol de les Oficines d’Acció Ciutadana de la Generalitat, demanar la sol·licitud corresponent i emplenar-la i signar-la per la persona sol·licitant, juntament amb l’entrega de la documentació sol·licitada. De totes maneres, la sol·licitud es pot tramitar per internet si es disposa de certificat digital, a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. El tràmit es pot fer online excepte els casos en què el fill sigui major de 26 anys i discapacitat.

La documentació necessària que s’ha de presentar per aconseguir el títol de família monoparental es pot consultar en aquest web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Quins avantatges comporta tenir el títol de família monoparental?

El títol de família monoparental ofereix ajudes per a l’adquisició d’un habitatge protegit, un ajut econòmic universal si es tenen infants de 0 a 6 anys, un descompte de 6 euros per nit en albergs autoritzats, una bonificació del 50% en les llars d’infants públiques, una subvenció en l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i bonificacions en el títol de transport.

 

Mariluz Escandell

Deixa un comentari