Consum responsable: una oportunitat per educar i créixer

En la societat en la qual vivim el consum té un paper molt rellevant. La publicitat i moltes estratègies de màrqueting influeixen en les nostres voluntats, les dels adults, en els nostres hàbits i, desafortunadament, els nostres fills/es no se salven d’aquesta influència.

Sabem molt bé el que pot arribar a generar un “vull això!”, un “em compres aquest altre?”. Parlem d’enfrontaments entre pares i fills, de gelosia entre germans, de discussions entre la parella, etc.

Com s’actua dins la família, comportaments diaris, comentaris i valors, acaben repercutint, positivament i negativament, en la formació de la personalitat dels fills/es. Aquesta personalitat es va modelant gràcies a tot el que veuen, senten i viuen en primer lloc dins de la família, però també en altres contextos: escola, espais d’oci i similars.

Ser crítics respecte al consum ajuda als membres de la família a aprendre a guiar-se pel principi de realitat i no només pel del plaer.

A través d’una educació al consum responsable, els pares i les mares poden oferir als seus fills la possibilitat d’aprendre a sentir-se guiats també pel principi de la necessitat real i no pel de la impulsivitat, el voler “tot ja”.

Pot resultar útil que passi algun temps entre el moment en què es manifesta el desig de comprar i el de la seva satisfacció, igual estipulant pactes i que la satisfacció del desig acabi sent el resultat d’alguna cosa que els infants s’hauran guanyat.

Es pot educar també parlant de consum responsable.

El diàleg entre pares i fills permet crear una consciència sobre el consum necessari, responsable, sobre les possibilitats econòmiques de la família. Ofereix, a més, l’oportunitat de donar suport, educar i sostenir els sentiments de frustració pels desitjos irrealitzables. Quan el nen o la nena hagi anat aprenent a manejar bé les seves reaccions, llavors podrà evitar més fàcilment reaccions impulsives, violentes i contraproduents.

Concloent, raonar conjuntament sobre un consum responsable facilita la creació d’un espai familiar on educar i preparar els infants perquè puguin viure de forma més sana el seu futur, no exclusivament regulat pels desitjos, sinó també per la necessitat, la possibilitat, el dret i el deure, el treball i els resultats de l’esforç realitzat.

Deixa un comentari