Indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents

demografia-1
L’ordre desplega el mandat de l’article 79 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, el qual atribueix al departament competent en matèria d’infància i adolescència, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, les universitats i els col·legis professionals i altres entitats dedicades als infants i adolescents, l’elaboració de llistes d’indicadors i factors de risc i llistes d’indicadors i factors de protecció i resiliència.

 Així mateix, ha de formular les recomanacions específiques per tal de facilitar i promoure la identificació d’aquests indicadors o factors i la valoració consegüent de la situació de l’infant o adolescent. Aquestes llistes i recomanacions es poden actualitzar i modificar sempre que ho aconsellin els avenços en el coneixement científic i professional.

 

Deixa un comentari