Diversitat sexual i discriminació : hi podem fer molt

A la nostra societat en general no ens demanem què vol dir ser dones o ser homes, i donem per descomptat que es tracta d’una qüestió natural. Però, des del feminisme ja fa molt de temps que s’ha explicat que és la societat qui decideix com s’han de comportar, pensar o sentir les persones segons les considerem homes o dones. Això vol dir que les desigualtats entre dones i homes no són naturals, sinó que la societat les construeix. A més, al nostre entorn es tracta de manera privilegiada l’heterosexualitat (parella home-dona) i es considera que aquest és l’únic model vàlid de relació afectiva-sexual i de parentesc.

Aquestes idees fan que les persones amb alguna opció sexual o identitat de gènere que no és compartida per la majoria siguin discriminades. Les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersex (LGTBI) pateixen diverses formes de violència i assajament. Cal no oblidar com al nostre entorn el llenguatge i els comentaris discriminatoris són molt comuns. Per aclarir conceptes, podem resumir algunes de les formes de violència de la següent manera:

  • Transfòbia: creences i accions que fomenten diferents formes de violència i altres actituds negatives, ofensives i/o denigrants sobre qui no encaixa en el model home/dona segons sexe de naixement.
  • Homofòbia/ Lesbofòbia: creences i accions que fomenten diferents formes de violència i altres actituds negatives, ofensives i/o denigrants cap les persones homosexuals gais/ lesbianes per mantenir relacions afectives-sexuals amb persones del mateix sexe, transgredint així  l’heterosexualitat obligatòria.

A les escoles es podem fer intervencions per prevenir aquestes discriminacions. En aquest sentit, és important tenir recursos necessaris amb prou de qualitat. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ofereix a totes les escoles de secundària de la ciutat de Barcelona el Programa de Promoció de la Salut afectiva i sexual “Parlem-ne; no et tallis!”.  Aquest programa inclou diverses activitats on es pot treballar amb l’alumnat la diversitat sexual. Es pretén contribuir a reduir la invisibilitat i silenci de part de l’alumnat i promoure actituds positives envers la diversitat sexual.

A més, per fer front a aquestes desigualtats i diverses formes de violència, el passat octubre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere, incloent mesures per a la igualtat LGTBI.  Alhora és important conèixer que a Barcelona existeix l’Observatori Contra l’Homofòbia, on assessoren i atenen a víctimes i fan gestió de les denúncies entre altres tasques com la formació i difusió.

 

Anna Garcia
Servei de Salut Comunitaria de l’ASPB

Deixa un comentari