Els costos de la masculinitat

 

  1. Els homes viuen de mitjana 7 anys menys que les dones, això en molts casos té a veure amb la manca de cultura de la cura dels homes.
  2. Els homes són majoria entre les persones amb addiccions a substàncies il·legals, alcoholisme, tabaquisme i són protagonistes de la majoria de delictes i representen el 80% dels suïcidis.
  3. El fracàs escolar té rostre masculí
  4. En parelles que tots dos treballen fora de casa els homes fan de mitjana 2 hores menys del treball domèstic i 1 hora menys de cures dels fills que les dones
  5. Un terç dels homes són reticents a la igualtat de gènere i el canvi de les dones.

 

Deixa un comentari