Escoltar el futur avui

Els barris de La Marina han decidit involucrar als i les adolescents en els espais de presa de decisions  reconeixent-los així com a ciutadans  actius, crítics i compromesos. Per a aconseguir-ho, al llarg dels últims mesos s’ha construït un espai participatiu amb l’objectiu de dissenyar una Comissió de Participació Adolescent al barri, amb adolescents de 2on i 3er de la ESO dels instituts de secundària, també del barri, Montjuïc i Lluís Domènech i Montaner.

Per què han de participar els adolescents al barri? Quins objectius i accions es podrien plantejar? Com s’hauria d’organitzar? Quin son els temes que els interessen als joves? Quines son les seves habilitats i experiències participatives prèvies? Com aprofitar el nou local juvenil del carrer química? Aquestes son les preguntes que orienten les accions d’aquest procés.

Des de la TIAF (Taula d’infància, adolescència i família) del Barri de La Marina i amb la implicació del districte de Sants-Montjuïc, i amb l’assessoria de l’Ana Novella i un equip d’estudiants del Màster d’Intervencions Socials i Educatives de la Universitat de Barcelona, s’ha apostat per a implicar als i les adolescents com a protagonistes del canvi i també com a ciutadans del present.

La participació adolescent ofereix noves perspectives i propostes creatives per a millorar el nostre entorn. No obstant, per a superar dificultats com l’absència de referents de participació adolescent al barri i l’oferta desmesurada de consum a la societat actual, aquests processos només podran ser sostenibles si compten amb el compromís i la implicació de les famílies, els centres educatius i les entitats del barri. I tu, et vols sumar a escoltar el futur avui mateix?

 

Luis Arce

Deixa un comentari