Estudi Participació Infantil i juvenil a la Marina

Des de la Taula s’ha començat un estudi sobre la participació infantil i juvenil al barri de la Marina.

La TIAF vol potenciar  que tots els infants i adolescents siguin escoltats i les seves opinions siguin tingudes en compte en tots aquells contextos on viuen i en aquells temes que els afecten, així com el seu dret a associar-se.

Un dels objectius és el de promoure l’educació per a la participació, que alhora és educar per a la pau i el civisme, i per tant suposa el camí cap una societat més justa.

L’estudi va iniciar l’any passat  amb una prova pilot comptant amb  la col·laboració de les escoles  i els resultats van ser presentats a les Jornades anuals de la Taula.

En aquest 2017 el projecte s’ha ampliat, treballant conjuntament amb els centres educatius   en una primera fase. Es va fer arribar l’enquesta de la prova pilot a tot  professorat, tan a les escoles com als Institus de la Marina.

Amb tota la informació recollida s’elaborà un informe a presentar als centres educatius.

Seguidament es va passar una segona enquesta dirigida a les famílies que les escoles van distribuir entre aquestes. S’està treballant amb  la recollida de dades per poder realitzar un retorn.

En una segona fase s’ha començat a treballar dins de l’àmbit de l’educació no formal, amb col·laboració  dels centres i projectes  d’educació en el lleure. Tal i com s’ha fet amb les escoles, s’han passat enquestes a monitors/es i a famílies vinculades amb aquests projectes.

S’està planificant un tercer nivell de concreció, que serà el de preguntar directament als infants i joves sobre el seu nivell actual de participació en els diferents àmbits  (escola, família, activitats de lleure…).

Encara queda molta feina a fer, però de moment s’està tenint molt bona acollida per part dels professionals com  també de les famílies participants.

Esperem molt aviat poder presentar totes les dades i poder pensar  en futurs projectes que potenciïn la participació dels nostres infants i joves.

Deixa un comentari