Familia, una realitat canviant

Les dates assenyalades en el calendari ens recordem dies en els que la comunitat internacional decideix visibilitzar drets en construcció. El Dia Internacional de la Família es celebra cada any el dia  15 de maig des de 1994. Es tracta d’un dia especial on es promou la conscienciació i un millor coneixement dels processos socials,  econòmics i demogràfics que afecten a aquest nucli de la societat.

Si mirem al nostre voltant podem observar una gran diversitat de famílies. Hi ha famílies grans, petites, de molts colors, sense fills, amb fills adoptats, famílies d’acollida, famílies formades per parelles sense vincle matrimonial o per parelles del mateix sexe, segones parelles, famílies amb un sol progenitor… Es fa evident que encara que la família nuclear clàssica continua sent el model majoritari, ja no és l’únic que es pràctica obertament i que compta amb plena acceptació social.

Aquesta transformació del model familiar tradicional va començar al nostre país fa varies dècades. La llei del divorci de 1981, la incorporació de la dona al món de l’educació i del treball, la reforma del Codi Civil en 2005 per legalitzar el matrimoni entre parelles del mateix sexe, la llei del 2006 de reproducció assistida són alguns dels esdeveniments que han afavorit i recolzat aquest canvi.

Sigui com sigui cada família és única i la influencia d’aquesta en la vida de les persones és innegable, ja que marcarà la nostra personalitat i la nostra forma d’entendre el mon. En la família aprenem a establir vincles afectius amb altres persones en base a l’afecte i a la protecció mútua sense dependre de la consanguinitat, l’origen de la parella, el nombre de membres o el tipus de relació entre ells. Per això és important que ensenyem als mes petits a entendre que altres tipus de família són possibles. En aquest article us presenten alguns tipus de famílies:

  • Família nuclear és el tipus de família que predomina en la societat occidental i està constituïda pel pare, la mare i els fills.
  • Família reconstituïda és una família en la qual un o ambdós membres de l’actual parella té un o diversos fills d’unions anteriors. Dins d’aquesta categoria entren tant les segones parelles de vidus com de divorciats i de mares solteres.
  • Família monoparental o uniparental formada per un progenitor i els fills. En aquest tipus de família existeixen realitats molt diverses que es relacionen amb l’origen de la seva monoparentalitat (mare o pare divorciat, mare o pare vidu, mare o pare solters per adopció o per fertilització assistida)
  • Família homoparental aquella on una parella d’homes o de dones es converteixen en progenitors d’un o més infants. Les parelles homoparentals poden ser pares o mares a través de l’adopció, de la maternitat subrogada o de la inseminació artificial en el cas de les dones. També es consideren famílies homoparentals aquelles en què un dels dos membres té fills de forma natural d’una relació anterior.

Però, darrerament, la incertesa laboral i emocional està impulsant un nou canvi en l’estructura social de les famílies i començant a aparèixer nous models:

  • Famílies conformades únicament per germans, per amics, on el sentit de la paraula “família” no té a veure amb un parentiu de consanguinitat, sinó sobretot amb sentiments com la convivència i la solidaritat. Els que viuen junts en el mateix espai per un temps considerable.
  • Parelles sense fills per elecció. La decisió de no tenir descendència no té res a veure amb la impossibilitat de tenir fills sinó que està vinculada a causes afectives i socioeconòmiques.

Encarna Medina
Treballadora Social CAP Dr. Carles Riba

Deixa un comentari