Generacions solidàries

Recentment hem celebrat el Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions, malgrat que aquest és un tema important durant tot l’any. Hi ha molts beneficis d’aquestes relacions, per exemple, l’enriquiment mutu entre persones grans, infants i joves que redueixen les imatges falses que tenen cadascú dels altres. A més, els majors redueixen el sentiment de solitud, i milloren el seu benestar físic, cognitiu, emocional i social, i els joves reben guia, consell, saviesa, suport i amistat.

Hi ha molts bons exemples d’activitats conjuntes: els joves que visiten a persones grans que viuen a residències, la gent gran que va a un centre escolar durant tot el curs per fer de mentors amb nens en fase

d’aprenentatge de la lectura, les nombroses situacions quotidianes de convivència en què les persones grans (avis, àvies, oncles, veïns, etc.) aporten suport de tot tipus a les seves famílies i els centres intergeneracionals ( entitats de joves i de grans que comparteixen un local), un repte que ens podríem proposar a La Marina.

Des de TIAF la Marina us proposem:

  • Reconèixer la tasca que desenvolupen les persones grans (siguin avis o no) amb la seva contribució invisible al benestar social i econòmic.
  • Sensibilitzar a la societat sobre la importància d’envellir activament, així com destacar la valuosa contribució que les persones de més edat fan als més joves i la societat en general.
  • Promoure l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions, desenvolupant el potencial de la gent gran. En definitiva, construir de forma activa una societat per a totes les edats.

 

José-Manuel Alonso Varea
Assessor TIAF

Deixa un comentari