Guía per a la Elaboració de Projectes

Document guia per a la elaboració de projectes, que inclou les qüestions bàsiques a formular-se, un model de fitxa de projecte i un desenvolupament dels continguts que han d’incloure els diferents apartats.

Pot esdevenir una eina molt útil en le procés de pensar i plasmar aquells projectes que les comissions o grups de treball necessitin anar desenvolupant.

Descarregar el documentDeixa un comentari