Iguals i diferents

Hi ha persones que encara pensen que els temes de gènere són només per a les dones!  Res més lluny de la realitat! El concepte “gènere” implica i convida a tots els éssers humans, ja siguin dones, homes, infants, adolescents, joves, persones grans, persones nouvingudes, de diferents races i orígens, etc. De fet, si parlem de la violència de gènere, cada cop hi ha més persones que consideren que és un problema dels homes que pateixen, sobretot, les dones.

Val la pena llegir amb calma uns conceptes que ens proposa la ONU, la UNESCO i la Taula per l’Equitat de Gènere, un projecte de treball comunitari de la Barceloneta:

  • Igualtat de gènere és “la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats de les dones i els homes, i les nenes iels nens”. La igualtat no significa que les dones i els homes siguin el mateix, sinó que els drets, les responsabilitats i les oportunitats no depenen del sexe amb el qual van néixer. La igualtat de gènere suposa que es tinguin en compte els interessos, les necessitats i les prioritats de les dones i dels homes, reconeixent la diversitat dels diferents grups de dones i d’homes”.

  • Equitat de gènere és “la imparcialitat en el tracte que reben dones i homes d’acord amb les seves necessitats respectives, ja sigui amb un tracte igualitari o amb un de diferenciat però que es considera equivalent pel que fa als drets, els beneficis, les obligacions i les possibilitats.
  • Sobre els homes i les dones, segons de les seves diferències biològiques -el sexe- pesa una construcció social i cultural del masculí i el femení -el gènere-que tendeix a situar les dones -o el femení- en una posició de major desigualtat en la inclusió i la participació plena als espais socials, econòmics, polítics i culturals millor valorats en un determinat context i que són reservats de manera preponderant, als homes. La desigualtat i la discriminació per raó de gènere s’assenten en una estructura social patriarcal en la qual l’home, o el que és masculí, equival al patró de l’universal, mentre que la dona o el que és femení, es defineix i es construeix, en funció d’aquest patró.

Des de la Tiaf volem contribuir, començant des de la infància, l’adolescència i les families a la responsabilització de dones i homes de totes les edats en la lluita per la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats.

José-Manuel Alonso Varea
Assessor TIAF

Deixa un comentari