Igualtat de gènere i educació

iguadad_reSegurament de vegades hem escoltat: “els nens són més animalots, però són més nobles”i “les nenes són més llestes, però són més dolentes”.

Aquest tipus de missatges populars són un clar reflex del sistema de valors i creences sobre el qual construïm les nostres identitats com a dones i  com a homes.

El nostre model de societat es transmet de generació en generació mitjançant el que anomenem procés de socialització, en el qual les persones assimilen i fan seus els elements culturals i socials que afavoreixen i garanteixen l’adaptació i la integració dins la societat.

El procés de socialització, que es desenvolupa inicialment en l’entorn familiar i que s’amplia fins a abastar l’escolarització, assigna models diferents de conducta, de formació, de jocs, etc., segons es tracti de nenes o nens i en funció de l’establert tradicionalment per a unes i altres.

Establir la igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida, es tracti del món acadèmic, laboral, familiar, lúdic o social, en el més ampli sentit del terme, passa ineludiblement per l’educació com la clau de canvi.

El sistema educatiu constitueix un marc idoni per a acabar amb la desigualtat. La finalitat del programa Educar per a la Igualtat, és trencar amb la transmissió tradicional de rols i estereotips que fomenten i perpetuen la desigualtat.

Però, per a fer una intervenció complerta i reeixida es precisa modificar pensaments i actituds ancestrals que puguin albergar-se en els docents, en el currículum escolar o en el si familiar, el fonament de la socialització primària, fonamental en la creació dels esquemes mentals i actitudinals del nen.

Per a començar a desmuntar i eradicar els estereotips reflectits en les frases inicials de l’article, cap assenyalar la conveniència de no formular judicis o assignar valors per raó de gènere, doncs el que fem, bo o dolent, és imputable a l’individu, a la persona, no al gènere.

 

Armando Fuentes
Psicòleg, Màster en Integració Educativa 

Deixa un comentari