La coeducació com a prevenció de la violència de gènere

Durant segles, el sistema patriarcal ha suposat la implantació, a l’escola, d’un model mixte que jerarquitza els valors masculins que es transmeten de manera transversal i que perpetua estereotips de gènere no igualitaris a través de l’ús del llenguatge, l’organització escolar, els manuals i unes pautes de conducta i expectatives diferenciades per a homes i dones.

Per combatre aquesta situació, algunes comunitats han impulsat projectes educatius que aposten per un canvi de mirada respecte al gènere a través dels valors de cura, respecte i empatia. En altres paraules, per la coeducació.

La coeducació no s’implanta per decret i només es pot dur a terme des de la voluntat i el treball dins i fora de l’escola. La Taula de Dones de La Marina, amb el suport del CIRD i del PIAD, vam dur a terme un projecte a les escoles i instituts públics amb dinàmiques i tallers amb perspectiva de gènere.

Aquestes sessions ens han permès constatar que nenes i nens s’adonen de les desigualtats a casa, a l’escola i a les relacions personals; però, sobretot, comprovem amb optimisme la voluntat de subvertir aquesta realitat. El reconeixement de les desigualtats és un primer pas i cal que famílies, escoles i el conjunt de la comunitat acompanyem els infants en la construcció d’un futur d’igualtat.

Pensem que la coeducació és fonamental per a construir una societat més justa, amb igualtat d’oportunitats i on es construeixin relacions que respectin les diferències i  excloguin qualsevol tipus de violència.

Estem convençudes que aquest tipus d’educació assentarà les bases d’una societat sense violències masclistes i per això fem una crida a la seva implantació en els centres educatius dels nostres barris.

Taula de Dones de la Marina

Deixa un comentari