La comunitat educativa

Segons un estudi sobre la participació realitzat al barri de La Marina recentment, el 87,5% del professorat considera que l’alumnat està capacitat per a participar en processos de decisió. També les famílies manifesten que tenen en compte les propostes dels seus fills fins a un 88%. No obstant, tant professors com pares creuen que es pot millorar la participació dels fills tant als centres educatius com a casa.

Ens trobem en un moment en el qual l’evolució de la tecnologia fa que tot canviï ràpidament i que les persones necessitin de la formació constant i de l’adaptació a noves tècniques i aptituds que molts cops tenen a veure amb entorns digitals. En aquest camp, els joves d’avui en dia tenen un gran camí recorregut, ja que s’ha socialitzat amb entorns digitals. Per què no fer servir les destreses digitals dels joves per a millorar la seva participació al món adult?

Per a millorar la participació dels joves en entorns d’adults sempre és bo generar espais d’apropament entre aquests dos grups, espais que ajudin a reconstruir les imatges que tenen els uns dels altres. Espais on es pugui donar un intercanvi de coneixements d’igual a igual. En aquest cas l’escola pot generar aquests espais on els joves es trobin còmodes, i els pares i adults en general, poden apropar-se a la seva realitat i també a la realitat educativa, on aprendre no és una cosa llunyana, si no és una pràctica habitual. En aquests entorns l’intercanvi de coneixements pot començar pel món digital, sempre tant dinàmic i canviant, i anar creixent en altres direccions.

Ens trobem en plena transformació digital, aquesta també significa millorar les formes de participació de la ciutadania, ja que l’administració requereix de la participació d’aquesta per a millorar els seus processos i també tenir més legitimitat. Això ja esta passant ara mateix. Els joves d’ara son els adults del futur, aquests hauran d’exercir els seus drets i deures de ciutadania participant de les decisions que els afecten a través d’entorns digitals. Aquesta pot ser una bona excusa per a enfortir la comunitat educativa al voltant dels centres d’ensenyança i podria ser també una bona manera d’impulsar una comunitat d’aprenentatge que difongui coneixement a tot el barri, aprofitant les aportacions de cada col·lectiu per un enriquiment col·lectiu.

Carles Revenga

Deixa un comentari