La Participació Infantil

1610_tiaf_info-2-31La participació és un dret dels ciutadans i un aspecte fonamental de la vida en democràcia. Segons la UNICEF (Fons de les Nacions Unides per a la infància) la participació és a més un dret dexpressat en la Declaració dels Drets de l’infant.

Però, què signi ca la Participació Infantil. Suposa “col·laborar, aportar i cooperar per al progrés comú”, el que a més comporta una sèrie d’efectes positius en els nens, nenes i adolescents, com augmentar la con ança en si mateixos i l’exercici de l’autonomia i la iniciativa.

Els tres àmbits bàsics en què pot donar-se la participació infantil, és en la família, a l’escola i en l’espai social. D’altra banda, no es tracta simplement que els menors facin alguna cosa pel seu compte, sinó que en la participació hagi un acompanya- ment adult; en el qual es desenvolupi un aprenentatge, una evolució i un acosta- ment de les dues parts.

La Participació és un dels nostres objectius a l’Imagina’t, projecte que es desenvo- lupa a la Marina del Prat Vermell des de l’any 2011. A mesura que anem aprofun- dint en el vincle amb els nens, nenes i adolescents amb els que treballem i a mesura que anem coneixent més l’entorn social, hem anat també avançant en promocionar la participació. Utilitzem els espais educatius i de dinamització que naturalment hem anat generant, per promoure moments de participació, com són els jocs coo- peratius, jocs al carrer, lectura de contes, preparació del cartell de la Festa Major del barri, etc.; i també promocionant activitats culturals que els ressonin positivament i que puguin tenir un ressò social i educatiu tant en els petits com en els adults.

A l’Imagina’t seguim aprenent, els petits i especialment els grans.

Et convidem a entrar al blog del Imagina`t perquè vegis el que fem i perquè t’ani- mis a participar-hi!

https://imaginatblog.wordpress.com

Nieves Batista
Coordinadora Projecte Imagina’t / La Marina del Prat Vermell

Deixa un comentari