L’abandonament prematur dels estudis, el fracàs escolar i els trastorns mentals: les necessitats més votades en la jornada de priorització de Barcelona Salut als Barris a la Marina

El passat 13 de març es va celebrar a la Bàscula una jornada oberta als veïns i veïnes del barri per prioritzar les necessitats en salut identificades a la diagnosi. A la jornada hi van participar un total de 59 persones i es van realitzar dues votacions: una individual i una altra de grupal. L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar van ser les necessitats amb més suport en les votacions individuals (32 vots), mentre que els trastorns mentals  ho van ser en la grupal (5 vots).

A banda d’aquestes, d’altres necessitats que van rebre suport veïnal i que es relacionen amb les línies de treball de la TIAF la Marina van ser: la manca d’espais d’esbarjo i oci saludable per a infants, joves i adolescents i els problemes de consums, el malestar físic i emocional de noies i dones en situació de violència masclista i els embarassos adolescents, el sobrepès i la obesitat d’infants i joves per manca d’hàbits saludables o les dificultats de les famílies per exercir una parentalitat positiva, entre d’altres.

La jornada de priorització ha inaugurat la fase del Pla d’Acció de ‘Barcelona Salut als Barris a la Marina. Sobre les necessitats prioritzades, la Taula de Salut de la Marina recollirà el que ja s’està realitzant al barri i consensuarà les línies de treball i les futures accions pel seu abordatge.

Deixa un comentari