L’esport com a eina educativa

Com deia Nelson Mandela, l’educació és l’arma més poderosa que es pot tenir per canviar el món, i no hi ha dubte d’això. L’esport és una de les eines educatives i de desenvolupament social. L’esport és considerat des de l’antiguitat com un mitjà apropiat per a desenvolupar valors a nivell personal i social. Algunes de les qualitats desitjables que es poden aconseguir gràcies a l’esport són: respecte a les persones, tolerància, respecte per les regles, perseverança, treball en equip, superació, autodisciplina, responsabilitat, cooperació, honestedat, lleialtat, etc. L’esport vinculat al joc i a l’oci és el mètode més efectiu d’aprenentatge, ja que per als nens / es i també per als adults, jugar és una necessitat.

En aquesta direcció anem encaminats a la Taula d’Esport de la Marina, recentment constituïda com a federació. La funció principal és la de gestionar iniciatives i activitats esportives, lúdiques i educatives al servei de la comunitat. Constituïda per petites entitats esportives de la zona, som conscients de l’important paper que té l’educació a través de l’esport, com a eina per a la inclusió i la cohesió social, promovent la vida saludable a nivell psíquic, físic i social. Treballem conjuntament amb altres institucions, com són les associacions AMPAs, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. L’objectiu és garantir una pràctica esportiva i de lleure per a totes les edats, durant tot l’any, especialment per als més afectats per la crisi econòmica. L’oferta es desenvolupa en col·laboració amb els clubs de la zona i diferents entitats del barri de caràcter cultural. Alguns dels programes de la Taula d’Esport es dissenyen en conjunt amb La Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB), que és una entitat privada que gestiona iniciatives i activitats esportives, lúdiques i educatives de servei públic a través de la Taula. En el disseny es tenen en compte els criteris horitzontals de les dues entitats i les entitats que conformen aquesta Federació, que pretenen garantir la qualitat de les diferents activitats. Es potencia el treball en xarxa i l’apoderament dels agents i persones del territori, com a element clau per a la transformació social del barri.

L’aprenentatge esportiu no és la fi essencial de la nostra intervenció sinó una excusa, un mitjà, una eina privilegiada per transmetre una sèrie de valors i actituds.

Si ens fixem en la societat actual i en el context que ens envolta, veiem l’esport com un element important en la generació de relacions socials, es fa per necessari tenir en compte tot un nou camp de connexions múltiples i vèrtexs possibles que presenten les actuals pràctiques esportives en el que se sol denominar com a nous paisatges “ètnics”, “identitat de gènere”, amb una adequada resolució positiva del conflicte..Tenim l’obligació de proporcionar a la població una formació plena que els permeti confirmar la seva pròpia identitat, com construir una concepció de la realitat que integri alhora el coneixement i la valoració de tots i totes.

No creiem que sigui fàcil però creiem en enfrontar reptes. Ens queda per davant un dur treball que ens permeti garantir l’accés a una pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors per a persones de totes les edats, independentment del nivell socioeconòmic, de l’origen o del gènere. Es pretén seguir treballant per promoure la pràctica esportiva com a element per afavorir la convivència, la participació i l’apoderament de les persones, del teixit associatiu esportiu i social del barri.

Taula d’esports de la Marina

Deixa un comentari