Més enllà dels casals d’estiu Baobab al barri de la Marina

 

La vinculació d’infants i joves al teixit d’educació en el lleure comunitari és un dels objectius del programa. A la Marina han participat 6 joves d’esplais del territori i una vuitantena d’infants del barri als casals d’estiu Baobab que es fan a l’Agost.

Els casals d’estiu Baobab es presenten com una estratègia i oportunitat per tal de vincular infants i joves al teixit d’educació en el lleure i dotar d’una experiència de lleure educatiu a infants i joves perquè es formin, aprenguin i tinguin l’oportunitat de fer un tast del que és el lleure educatiu de cap de setmana al territori. Cal posar l’accent doncs, en que els casals d’estiu busquen reforçar el teixit territorial existent mentre pretenen entre d’altres, vincular nous joves i infants a aquest teixit.

Enguany, al final de cada torn del casal d’estiu es preveuen jornades informatives d’aquestes experiències atorgant tríptics i informant a les famílies en detall de les activitats de lleure que es fan al territori. També és a través del recull en una llista de contactes de les famílies interessades en vincular-se al teixit que s’informarà de quan són les inscripcions de cara a l’Octubre.

Més enllà de l’estratègia de vinculació de joves a través dels casals d’estiu Baobab es preveu que conjuntament amb els esplais del territori es puguin iniciar passaclasses a l’institut per explicar els diversos projectes de lleure. De la mateixa manera es vol promoure que les pràctiques del curs de monitors/es que es desenvolupin al territori i en la mesura del possible es facin als esplais existents. Una altre de les possibles vies a impulsar per tal de vincular a joves és fer-ho a través dels punt JIP de l’institut i el casal de joves de la Bàscula per tal de detectar joves interessats/des en el lleure.

Amb l’objectiu de vincular infants als esplais de territori es desenvoluparan diverses estratègies, d’una banda s’inicia a la Marina el projecte Vincularxeducar de la mà de serveis socials, projecte que vincula infants a través de l’escola, serveis socials i els projectes de lleure del territori desenvolupant un seguiment dels infants i les famílies conjuntament amb l’escola. A més, una de les possibilitats per tal de vincular infants als esplais del territori seria de la mà dels casals diaris, ja que a la Marina hi ha un gran gruix d’infants que en participen mentre que el cap de setmana aquests casals no fan activitat.

Deixa un comentari