Millorem la salut afectiva d’infants, adolescents i joves de la Marina

Membres de GT Afectivitat i Sexualitat Saludable
 1. Carolina Sánchez (Taula de dones – Tècnica Acció Comunitària la Marina)
 2. Elena Hernández (Llar Enric d’Ossó)
 3. Assumpta Soriano (Sant Pere Claver Fundació Sanitària)
 4. Lídia Martínez (CSS de la Marina)  
 5. Xoni Diez (CAP Carles Ribas)            
 6. Lara Arévalo (Infermera CAP Carles Ribas)
 7. Rosa Subirana (Educadora APC)
 8. Esther Sànchez (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 9. Raquel Gallardo (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 10. Xitlali Hernandez (Cap de projectes Pla de Barris)
 11. Cristina Alonso (El Graner)
 12. Amor Gonzàlez (Dte Sants Montjuïc)
 13. José Manuel Alonso (ITER)

El grup de treball va fer arribar als diferents Serveis, Entitats i Equipaments, una fitxa on poguessin explicar els projectes que desenvolupen en relació a  l’Afectivitat i la Salut Emocional dels infants, adolescents i joves.

En total es van  recollir 15 fitxes consultables (Fitxes Projectes)

Del recull dels projectes exposats s’ha fet una divisió depenent del moment en que es desenvolupa el projecte:

 • prevenció: les accions d’informació, formació i promoció de salut.
 • detecció: les accions que possibiliten recollir informació a sobre de la salut de persones i col·lectius.
 • atenció: acciones de treball directe amb persones amb l’objectiu de millorar el seu estat de salut afectiva.

A part s’han distingit els projectes depenent a qui van dirigit: Infants o Adolescents.

En el següent quadre podeu veure la classificació, dels projectes i entitat que el desenvolupa. (Més info)

ASPB: Agència de salut pública de  Barcelona
APC: A partir del Carrer, educadors de carrer de C.Serveis Socials
CSS: Centre de Serveis Socials
FHSPC: Fundació Hospitalària Sant Pere Claver
FUND. M.M: Fundació Mans a les Mans
PdB: Pla de Barris