Casals d’estiu a la Marina

Aquest Agost s’ha celebrat a l’escola SEAT la segona edició dels casals d’estiu Baobab, acció temporal d’estiu per tal de reforçar l’educació en el lleure al territori. Els Casals d’Estiu que organitza el programa Baobab enguany s’han celebrat a 9 barris de la ciutat de Barcelona d’atenció prioritària, entre ells al barri de la Marina, i han comptat amb la participació d’infants d’entre 4 i 12 anys. El programa Baobab és un programa que neix de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona conjuntament amb Pla de Barris i pretén que des d’una doble vessant es garanteixi l’accés a lleure el mes d’Agost mentre que s’impulsa l’educació en el lleure territorial.

En aquesta segona edició dels casals que s’ha dut a terme a l’escola SEAT s’ha ofert 80 places distribuïdes en dues quinzenes, entre l’1 i el 31 d’Agost, i han participat un total de 35 durant la primera quinzena i 40 durant la segona. Els casals d’estiu del programa Baobab pretén que tant infants, joves i famílies s’apropin i treballin de forma conjunta amb l’objectiu de vincular-los al teixit de lleure territorial. Tant és així que a través d’un equip de sis monitors/es conformat per joves dels esplais Guinomai Ensems i Espai T, s’ha seguit una metodologia de treball per projectes, per tal d’avesar a infants i famílies amb mètodes d’aprenentatge propis dels esplais.

Enguany el centre d’interès que ha acompanyat el casal ha estat un joc de taula generat conjuntament entre els infants i els i les monitors/es similar al Jumanji, que han dut als infants a fer una descoberta de les entitats del barri i del territori durant tot el casal. Sobre un format base els més grans creaven les caselles on decidien les proves, preguntes sobre entitats i el territori, etc. mentre que els més petits en feien les il·lustracions.

Les temàtiques de treball es van decidir entre els infants en assemblees, a través de dinàmiques i tècniques de participació. A la primera quinzena es va escollir entre els participants treballar entorn alguns elements com l’aigua, el foc, l’aire, la terra, la llum, la vida i el temps. En canvi, a la segona es van treballar els animals en perill d’extinció i la importància del reciclatge per la seva
supervivència, conduït per les aventures d’un explorador anomenat Kaleb, el qual necessitava l’ajuda dels infants per tal salvar aquests animals.

Els projectes que s’han generat al casal conjuntament amb els infants i les famílies han estat en ambdues quinzenes de tipus culinari. En el primer torn es va dur a terme un taller de cuina mentre
que en el segon es va preparar un pica-pica, en ambdós casos conclòs amb una assemblea per tal que les famílies fessin les aportacions respecte el projecte.

En el transcurs dels casals s’ha visitat diversos espais públics, serveis i equipaments procurant promoure la cohesió amb el territori. Amb aquest objectiu s’ha fet una visita als tres esplais del
barri, el Tr3s Mon, el Guinomai Ensems i el Spai-T, els parcs dels Drets Humans, de Can Sabaté i Can Clòs, l’Espai jove de la Bàscula, el mercat de la Marina i un projecte d’Hort Urbà. El programa Baobab continua després de l’estiu al barri de la Marina per tal de seguir donant resposta a l’interès demostrat per les famílies i els infants durant tot el mes d’Agost, per vincular-se
a les entitats de lleure de cap de setmana existents al territori. Aquesta feina es vehicula i és possible gràcies a la Xarxa de lleure de la Marina espai que aglutina esplais i entitats
socioeducatives del barri i que es crea en el marc de la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies.

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/baobab

programa_baobab@bcn.cat

 

Deixa un comentari