Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista: guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves

protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista-1El protocol està específicament adreçat als professionals que treballen amb joves i constitueix una guia pràctica que estableix unes pautes d’actuació comunes per abordar la violència masclista en els nivells de la prevenció i sensibilització, la detecció i l’atenció i acompanyament.

Les dades mostren que la violència masclista en l’àmbit de la parella es dóna proporcionalment més en joves que en parelles adultes. Aquest fenomen s’acostuma a expressar a través de la violència de tipus psicològic, sovint en forma de conductes de control i aïllament difícils d’identificar.

En aquest sentit, el protocol incideix en la importància de detectar de forma precoç la violència masclista perquè és durant l’adolescència i la joventut quan s’arrelen les creences relacionades amb els models de feminitat i masculinitat. Es tracta d’intervenir en aquesta etapa per tal de garantir uns models de relació igualitaris i de respecte mutu quan aquests joves arribin a l’adultesa.

 

Descarregar el documentDeixa un comentari