Quan el tabac arriba a casa

El tabac és una de les drogues d’edat d’inici més prematures (entre els 13 i 14 anys). Quan el tabac arriba a casa, hem de ser conscients que fumar o no fumar acostuma a ser una decisió prou difícil per molts adolescents ja que sovint l’inici es produeix per facilitar la socialització entre el seu grup d’iguals.

Els riscos del tabac
Tot i això, cal recordar que darrere la seva imatge de normalitat (deguda a que està present en molts àmbits de la nostra societat) amaga la gran capacitat de produir dependència de la nicotina continguda en el tabac.

Alhora, el seu consum a la llarga afecta la salut. Per posar algun exemple el tabac te relació amb un gran nombre de càncers, amb algunes malalties respiratòries i amb l’empitjorament de la circulació, entre d’altres.

També és interessant conèixer que no tot depèn dels models de comportament que aquests reben sinó que hi influeixen molts més aspectes. Aquests aspectes els coneixem com a factors de risc o factors protectors segons si fomenten o els protegeixen del consum.

 

Però, que hi podem fer?
Com a pares/mares i tutors em de ser conscients de que som models de comportament per als més joves i que tot allò que fem influeix en el que els joves veuen com a “normal”.

Cal ser conscient d’aquest fet tot i que l’adolescència es caracteritzi per ésser una edat on els models del propi grup prenen major rellevància. Un model positiu enfront les drogues des de la infància pot ajudar a promocionar bons hàbits dels joves davant d’aquestes.

És important parlar amb els fills i filles, escoltar-los i tenir present que, de vegades, les emocions negatives empenyen al consum, especialment entre les noies. El millor que podem fer les mares i pares és acompanyar-los sempre, respectant els seus moments de silenci, escoltant i respectant la seva opinió.

Anna Garcia.
Servei de Salut Comunitaria de l’ASPB

Deixa un comentari