Qui som

La Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) La Marina és una xarxa d’entitats, serveis i persones que treballem pel benestar infantil a La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.

És un espai de participació comunitària impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc. Es va formar al 2012 i s’inspira en la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència de Catalunya 14/2010 i en el Pla Municipal per a la Infància de l’Ajuntament de Barcelona.

Aplica la perspectiva de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant, que podem resumir amb les “5 P”: Participació, Prevenció, Promoció, Protecció i Provisió de serveis.

Te com a principals objectius:

 • Avançar en el treball comunitari en l’àmbit d’infància adolescència.
 • Dissenyar i aplicar estratègies de treball en xarxa per a millorar la detecció, intervenció i prevenció amb infància, adolescència i famílies als barris de la Marina
 • Crear espais de participació i recursos per a nens i nenes, adolescents i famílies del barri i donar més visibilitat als que ja existeixen.

fotogrupo_jornadastiaf2016

La TIAF s’estructura en tres eixos:

Famílies:

 • Incrementar les habilitats educatives de les famílies
 • Millorar el treball de serveis i entitats en  el treball en xarxa
 • Promoure espais participatiu dinamitzats per les pròpies famílies que busquen un espai d’intercanvi

Infants, Adolescents i Joves:

 • Promoure hàbits i actituds saludables.
 • Impulsar grups dels propis adolescents i joves i potenciar activitats i creació d’espais.
 • Afavorir la trobada de les entitats que treballen amb ells

Formació i Comunicació:

 • Potenciar la formació en diferents moments de l’any i pel desenvolupament de les Jornades anuals de tardor i primavera.
 • Comunicar a nivell intern i extern tot el que fa la Taula.

Fa servir diferents metodologies i formats de treball: grups de treball, plenaris, jornades, estudis, etc. De manera transversal hi ha un Equip de coordinació que  fa seguiment dels diferents eixos i aprova les línies de treball.

Grups, espais i xarxes de treball vinculadts a TIAF:

 • Equip de Coordinació TIAF
 • GT Afectivitat i Sexualitat Saludable
 • GT Adolescents i Joves
 • GT Habilitats Familiars
 • GT Comunicació (subgrups: continguts i operativa)
 • Espai amb escoles (impuls participacio infantil)
 • Espai intervisió
 • Xarxa lleure
 • Xarxa 0-3