Indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents

L'ordre desplega el mandat de l'article 79 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, el qual atribueix al departament competent en matèria d'infància i adolescència, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, les universitats i els col·legis professionals i altres entitats dedicades als infants i adolescents, l'elaboració de llistes d'indicadors i factors de risc i llistes d'indicadors i factors de protecció i resiliència.

Projecte ‘PreInfant’: Eina 2.0 per a l’abordatge de l’embaràs en adolescents i joves

Des de Preinfant, i a través de la nostra experiència com a programa d'acompanyament a la maternitat des de fa més de 15 anys, hem constatat una necessitat: la d'oferir un espai de consulta i informació de fàcil i ràpid accés per a les joves on s'ofereixi informació de qualitat en contraposició a la informació que pot aparèixer en espais no professionals, com fòrums a Internet, o espais televisius que tenen per objectiu aconseguir audiència i no pas informar o orientar. Al ser virtual, el recurs ofereix també anonimat, abast a tot el territori català i presència a la xarxa, un mitjà àmpliament utilitzat per les i els joves

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista: guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves

El protocol està específicament adreçat als professionals que treballen amb joves i constitueix una guia pràctica que estableix unes pautes d’actuació comunes per abordar la violència masclista en els nivells de la prevenció i sensibilització, la detecció i l’atenció i acompanyament.