Pors Infantils

Les pors són reaccions emocionals d'alarma que formen part constant del desenvolupament infantil. La naturalesa d'aquestes pors és diversa: separació dels pares, presència de desconeguts, foscor, sorolls forts i sobtats, animals o personatges ficticis (monstres, fantasmes, bruixotes, etc.), allò que els resulta desconegut o perillós. Les pors van canviant amb el desenvolupament evolutiu. Però, en tot cas és convenient vèncer-les per mitjà d'enfrontar-se a elles, per a això és decisiu el paper dels pares. Enfrontar-se a les pors és part de la formació que ens equipa per enfrontar-nos a situacions compromeses i amenaçadores que haurem d'encarar en la vida d'adults.

Tots a casa, i ara que fem per dinar?

Aviat tancaran els menjadors escolars i tota la família es reunirà a menjar a casa. Això que fa uns anys era motiu de felicitat ara és un problema, hem de seguir amb la feina habitual i a casa fer més àpats. Comencem canviant el nostre punt de vista: "NENS A CASA", oportunitat per gaudir i ensenya'ls-hi coses noves. Des del CAP Dr. Carles Ribas volem fer més fàcil i saludables els àpats de la família durant aquest període.