Trobada amb les famílies de l’Esplai GUINOMAI ENSEMS

Dintre del marc de la Comissió de Participació, i amb l’objectiu de crear el GT Famílies hem començat a visitar els pares i mares del barri en espais a on ells ja estan organitzats. L’objectiu de les trobades és el de presentar la TIAF i convidar-los a participar. La primera trobada va ser el passat 13 de juny a l’Esplai Guinomai Ensems. Els pares i mares van mostrar-se molt interessats i interessades en la TIAF i en participar-hi.

En la trobada, els pares i les mares van contestar un qüestionari amb preguntes relacionades amb la participació dels nens i nenes a la família i els resultats ens van sorprendre molt. La majoria dels pares participants (un 87%) afirma que: cada dia xerren una estona amb els seus fills/es a l´hora dels àpats, en sortir de l’escola, abans d’anar a dormir amb la intenció que els expliquin com ha anat el dia i com els va tot. En relació al càstig als fills/es, quan en posen, sempre té relació directa amb l’incompliment de la norma i els expliquen molt bé el perquè.

Si voleu conèixer les preguntes del qüestionari i les respostes dels pares i mares, podeu consultar el document.

Descarregar el documentDeixa un comentari